A fogadás

Írta banana

– Engedélyeznie kell a beavatkozást, mert ha nem teszi, a beteg meghalhat! – mondta House, az utolsó szavakat jól megnyomva.
– Kell lennie más megoldásnak! Miért akar maga mindig koponyákba vagdosni? – nézett rá a nő.
– Nincs más megoldás! – mondta House már-már szótagolva, és hangját jócskán felemelve.

Cuddy az asztalánál ült, és épp a kórház számláit rendezgette, amikor berontott hozzá: House most a szoba közepén állt, a szokásos farmer, ing és zakó szerelésében, és kérdőn nézett a főnökére.
– Tehát belemegy? – kérdezte a férfi.
– Egy feltétellel… – mondta a nő.
House nem erre a válaszra számított, de kíváncsian várta a mondat folytatását.

– Kössünk alkut – folytatta. – Maga azt állítja nincs más megoldás, ugye?
– Igen – mondta House. Nem tudta, mit akarhat Cuddy, és ez az értetlenség az arcára is kiült.
A nő várni akart a hatás kedvéért, de House egyre kíváncsibb lett, próbálta sürgetni őt.
– Tehát? – kérdezte jó lassan, és felhúzta a szemöldökét.
Cuddy felállt a székéből, és az asztala elé lépett.
– Ha ez a megoldás, akkor egy hét elég lesz megoldani az ügyet, ugye?
House még mindig értelmetlen arcot vágott, nem tudta mire vélni a nő alkudozását.
– Mert különben? – kérdezte ugyanazzal a kimért hanglejtéssel.
– Ha nem ez a megoldás, legközelebb csak kész bizonyítékokkal jöhet hozzám, ha újabb meredek ötlete támad. Plusz 48 óra klinikai rendelés – mondta a nő határozottan, és közben House arcát fürkészte.
– Rendben – vágta rá House azonnal.
– Rend-ben? – hebegte a nő.
– Igen. Az alku elfogadva – mondta ismét a férfi
– Hát akkor – nézett rá Cuddy – menjen, és csinálja a műtétet – majd indult volna vissza a székéhez.
– Viszont – mondta House, mire a nő megtorpant, és újra az orvos felé fordult. – Kell valami viszonzásul is, ha én nyerném a fogadást.
Cuddy mosolyra húzta a száját, és mélyen a férfi szemébe nézett.
– Ó, bocsánat, erre nem is gondoltam – mondta, és színpadias mozdulattal a fejéhez kapott, mint aki tényleg kifelejtette ezt a lehetőséget. – Na jó. Ha ez a megoldás, egy hétig a klinika felé sem kell néznie. Semmiféle idegesítő beteg, főnök… na mit szól? – kérdezte a nő, csábos mosollyal az arcán.
– Jól hangzik – mondta House – de nekem más kell.
A főnöknő nem értette, House miért nem egyezik ebbe azonnal bele. Kérdőn nézett a férfira.
Az egy lépéssel közelebb ment Cuddyhoz, és a lehető legtermészetesebb módon kijelentette:
– Egy csók… – mondta – Egy csókot kapok, ha egy héten belül megoldom az esetet.
Cuddy a választ hallva láthatóan zavarba jött, és House ezen elvigyorodott.
– Hát, akkor győzzön a jobbik – mondta House, majd egy utolsó veszélyes mosolyt villantva Cuddyra kiviharzott.

House és csapata még aznap belekezdett a feltáró műtétbe, több-kevesebb sikerrel. A műtét nem igazolta House elméletét, és csak újabb tünetek merültek fel, amik nem illettek bele semmilyen betegségbe.
Két nap telt el House és Cuddy fogadása óta, és eddig nagyon úgy tűnt, hogy ennek rendelés lesz a vége… Azóta csak futólag találkoztak, és House mindig magabiztosan mutatkozott a nő előtt, pedig tudta, hogy ő is éppolyan tisztában van az esettel, mint saját maga. Nagyon bízott a sikeres diagnózisban… és a csókban még jobban…
Cuddy ugyanúgy viselkedett, mint a fogadás előtt. Ugyanúgy zaklatta House-t a csekkek miatt, ugyanúgy idegesítette a férfit, és ugyanúgy villantotta a csábos mosolyait, amivel mindenkit le tudott venni a lábáról…
Egyik délután House az irodájában ült, és a labdát szorongatta. A röntgenfelvételeket nézte, és egyre azon gondolkodott, hogy ez sehogy sem függ össze…
Cuddy tolta be az üvegajtót…
– Szép napot House! – köszönt a nő, és a férfi elé lépett.
House végigmérte őt, s csak ezután köszönt. A nő idegesen folytatta:
– Nem gondolja, hogy erről a 2000 dolláros vizsgálatról esetleg nekem is tudnom kellett volna? Mégis miféle vizsgálat volt ez, hogy ennyi pénzébe került a kórháznak?
– Azzal ne törődjön, csak fizesse ki – válaszolta a lehető legnyugodtabb hangján House. – Elvégre mindkettőnk érdeke, hogy a beteg mielőbb meggyógyuljon, nemde? – kérdezte a nőtől, és most rajta volt a sor, hogy vigyorogjon…
Cuddy érezte, hogy elpirul, de állta a férfi pillantását… Hosszú másodpercekig nézték egymást, fürkészték egymás tekintetét, próbálgatták, ki bírja tovább…
Legszívesebben a nő egész nap ott állt volna, csak hogy azokat a gyönyörű szemeket nézze… és a férfi is hasonlóképpen érzett… Vágni lehetett volna a feszültséget a levegőben.
Ekkor Foreman lépett be az ajtón, és megköszörülte a torkát, ezzel jelezve, hogy szólni akar.
Cuddy zavartan nézett félre, majd elindult kifelé. Az ajtóból még visszaszólt:
– Még két napja van, House!!! – majd elviharzott.
House ameddig csak tudta, követte a tekintetével a nőt, majd mélyen lehunyta a szemét, hisz tudta, hogy ha őt akarja, előbb az esetet kell megoldani… Foreman első mondatai már így is kimaradtak, és tudta, hogy ezt a férfi is észrevette.
– Mi van House? Figyel maga egyáltalán? – kérdezte szemrehányóan a doktor.
– Persze, figyelek – válaszolta a másik, megrázta a fejét, majd folytatta – Hol is tartottunk? – nézett Foremanre.
– Épp ott, hogy magának teljesen máshol jár az esze, ha jól látom! – vetette oda szemrehányóan.
– Mi lenne, ha a maga dolgával foglalkozna, és a beteg eredményeit mondaná! – vágta rá House, ő is kicsit ingerültebben.
– Mint elmondtam, az eredmény nem olyan, mint vártuk, a fehérvérsejt-szám rendben. Ez nem fertőzés – mondta Foreman.
– Akkor keressük tovább… valaminek lennie kell… – tanakodott House félhangosan, majd megosztotta Foremannel a következő lehetséges diagnózist, és elbicegett…

House a földszinten járt, Chase véleményét kérte ki az esettel kapcsolatban, de a férfi nem tudott semmi érdekeset mondani számára…
Készült hát visszamenni az irodájába, futólag még egy pillantást vetett Cuddy irodája felé, majd a lifthez sétált, és hívta azt…
Halotta a háta mögött a jellegzetes cipőkopogást, de most nem volt kedve a liftet sürgetni… A nő odaért mellé, és House ismét végigmérte őt…
Cuddy ezt nem hagyta megjegyzés nélkül:
– House… – kezdte, majd amolyan csábító hangon folytatta – megértem, hogy tetszem magának, de nem kell mindig így bámulnia…
– Egy 10 perce sincs, hogy úgy bámultál rám, hogy Én majdnem zavarba jöttem… és én nem jövök egy könnyen zavarba… na persze az előbb sem én néztem félre ugyebár… – mondta félreértehetetlen hangszínen House, mire Cuddy ismét félrenézett…
House vigyorgott, majd mielőtt még a nő reagálhatott volnam hozzátette:
– Nem kell ám mindig ilyen szégyenlősnek lenni Cuddy… – ismét összenéztek, és Lisa visszatette a magabiztos mosolyt az arcára, mire House már nem vigyorgott olyan szélesen…
– Majd meglátjuk ki nyeri a csatát – mondta Cuddy, és egy újabb széles vigyor kíséretéban hozzátette:
– Tudod, hogy már csak két nap, ugye…

Miközben az irodája felé tartott, azon gondolkozott, hogy vajon mennyiben változtatná meg egy csók a kettejük kapcsolatát… Hisz az már nem kérdés, hogy ő is mennyire vágyik House ajkaira, de vajon ha megtörténik, mi lesz más?? És ha megtörténik, vajon meg tudnak– e állni egyetlen csóknál??
Hátrapillantott, de a férfi már valószínűleg a liftben volt…

Elérkezett a fogadás utolsó napja…
A beteg számára ez a nap sem jelentett változást, hiszen House akármennyire is rá akart jönni a bajára, eddig még nem sikerült…
“Még van egy egész délutánom”– gondolta House magában, és a lifttel lefelé tartott.

Nem kopogott az irodaajtón, csak berontott, és megállt a szoba közepén…
– Miért is lepődnék meg? – kérdezte Cuddy, de csak amolyan félhangosan, hisz nem várt válszra. – Mikor is történt meg ez legutóbb, ó emlékszem már, pont egy hete, nem igaz?? – folytatta a nő, megnyomósítva a “pont egy hete” szavakat…
– Hogy neked micsoda memóriád van Cuddy, megáll az eszem… – mondta House, mondata csak úgy duskált a szarkazmusban…
– Miért jöttél House?? – kérdezte Cuddy, majd az asztal elé sétált ismét, mint a múltkor. – Csak nem viszakozni akarsz?? – vigyorgott a nő
House ismét a végigméréssel válaszolt…
– Mondtam, hogy ezt ne csináld – reagálta rá a nő, de a hangsúlyából éppen az ellenkezőjére lehetett következtetni…
House vigyorgott, és közelebb lépett.
– És ezt se csináld – mondta Cuddy – Veszélyesen közel jöttél.
– Már miért lenne ez veszélyes? – kérdezte a férfi – Ha nem akarnál hozzám ilyen közel lenni, akár hátrább is léphettél volna – majd mégközelebb lépett, és még jobban vigyorgott.
– Tudod, egy asztal van mögöttem, ami nem enged hátrébb lépnem – mondta Cuddy, és rámosolygott House-ra. Egy arasznyira sem volt az arca.
Ismét hosszan nézték egymást, mindkettejük arcán a jól ismert kacér mosollyal. Cuddy jól tudta, hogy a férfi meg akarja csókolni, és nem volt benne biztos, hogy nem tenné– e meg ő maga is.
Csak nézte a férfi kék szemeit, de arcán már nem a mosoly volt látható, hanem inkább a vágy e férfi iránt. House észrevette ezt, és az ő arcáról is eltűnt a vigyor, és már ő is vágyakozva nézett a nőre.
A levegő csak úgy izott körülöttük, még mindig bámulták egymást, és most House nézett először félre, de nem sokkal. Cuddy ajkaira nézett, majd ismét a szemébe… majd ismét az ajkaira…
Cuddy szíve hevesen dobogott. Látta, hogy a férfi már nem tud csak a szemére koncentrálni, és ezzel ő is így volt. De erőtt vett magán, egy fokkal közelebb lépett a férfihoz, rávillantotta mosolyát, majd az arcához hajolt, és a fülébe suttogta:
– Még nem nyertél House – majd ugyanezzel a lendülettel kilépett az irodából.

Nem ment messzire, csupán a női mosdóba, hogy lehűsítse magát. Ez a helyzet mindkettőjük számára meleg volt, és a nő nem is tudta, hogy tudott mégis ilyen jól reagálni, és nem egyből a férfi karjaiba omlani.
Vágytak egymásra, és ez már rég nem volt titok. És az is biztos, hogy már ő sem tud úgy uralkodni magán, mint ahogy eddig tudott. Erre ez a helyzet is bizonyíték volt.
Ahogy House centikre állt tőle, ahogy rá nézett azokkal gyönyörű szemekkel, és közben érezte a férfi illatát, és saját szívverését egyre erősebben. Cuddy teljesen megőrült ettől a férfitól… vonzotta és taszította egyszerre, de talán a vonzalom már erősebb volt. Titokban ő is nagyon vágyott a beteg mihamarabbi gyógyulásában, hogy végre oka legyen ezzel a férfival csókolóznia…

A nap vége eljött, és az esetet nem sikerült megoldani. A beteg állapota semmitől nem javult, és egyelőre senkinek sem volt fogalma arról, mitől változna mégis.

House az irodájában ült, és bántotta, hogy nem jut előrébb… sem a beteggel, sem Cuddy-val.
Talán túl magabiztosan állt a dolgokhoz… De most nem jött össze… még nem.
A lift felé vette az irányt, Cuddy-hoz igyekezett. Benyitott az irodába, a nő a monitort nézegette.

– Úgy hallom, jövőhéten duplán rendel Dr. House – mondta, majd ránézett, és rávigyorgott. Persze közben mégis csalódott volt…
– Megnyerted a fogadást Cuddy… ezúttal megnyerted… – mondta House, és ő mutatta is, hogy csalódott. – Nem tudtam meggyógyítani – tette hozzá, majd leszegte a fejét.
Cuddy tudta, hogy House komolyan veszi a beteget, és idegesíti, hogy nem jön rá a gyógymódra.
– Sajnálom – mondta a nő – nem akartam kárörvendő lenni. – Szóval, miért jöttél ? – kérdezte.
– Nem tudom… csak be akartam nézni, mielőtt elmegyek, hogy tudd, ezt te nyerted – mondta House, és mondata végén a nőre nézett. – Hát akkor, jó éjt!
– Jó éjt, House! – mondta a nő is, és nézte, ahogy a férfi kisétál az irodából.

A következő hét a szokásosan indult. House duplán rendelt, de a több munka ellenére sikerült meggyógyítania a múltheti betegét is. Nagy kő esett le a szívéről, ugyanis már-már azt hitte, kezd kifutni az időből. A Cuddy idejéből már így is kifutott.
Késő este végzett a beteggel, és még nem volt kedve indulni. A székében ült, amikor Cuddy lépett be hozzá. A férfi végigmérte, majd így szólt:
– Jössz nekem egy csókkal.
– Igen, jöttem volna, ha most három nappal ezelőtt vagyunk – vigyorgott vissza Cuddy.
– Akkor egy félcsókkal. Megoldottam az esetet. – nézett rá a férfi továbbra is.
– Olyan, hogy félcsók nem létezik. – mosolyogta meg a férfi próbálkozását.
– De létezik – vágta rá a férfi ártatlan tekintettel.
Cuddy közben már az asztalához ért, és nekitámaszkodott. House még mindig a székében ült, és ahogy a nő most megállt előtte, újra végigmérte őt.
– Ezt most találtad ki – mosolygott a nő még mindig.
– Lehet, hogy most találtam ki, de akkor is létezik. Fogadjunk te még azt sem találtad ki, hogy miért jöttél fel hozzám este tizenegykor. Ilyenkor már rég nem szoktál bent lenni – mondta House, majd felállt a székéből, és megállt közvetlenül a nő előtt.

Álltak egymással szemben, nézték egymást, és Cuddy tudta, hogy House-nak igaza van, és hogy a férfi azt is tudja, hogy miért jött. De a férfi nem szólalt meg, egyre csak a nőt nézte, méghozzá közvetlen közelről.
Cuddy érezte, hogy meg kell szólalnia, és tudatnia a férfival, hogy ő is ugyanúgy vágyik rá.
– Milyen az a félcsók House? – kérdezte kislányos tekintettel, és a nézte a férfi szemeit.
House lenézett az ajkaira, majd vissza Cuddy szemébe:
– Neked kell megcsókolnod Cuddy – mondta a férfi szinte suttogva.
Cuddy-t felizgatta a férfi közelsége, illata, suttogása. Hirtelen mozdulattal felhajolt hozzá, és megcsókolta a férfit. Csak egy pillanat erejéig, és épphogy érintve az ajkaival. House-nak reagálni sem volt ideje. Kinyitotta a szemét, amiket Lisa most annyira fürkészett. Mosolyra húzta a száját, közelebb hajolt, és Lisa arcához simította az övét, hogy aztán a fülébe suttogja:
– Majdnem.
Egyik kezét a nyakára tette, és simogatni kezdte, másikat a nő testén futtatta lassan végig. Közben arcával Lisa arcát dörgölte, ajkával direkt semmit sem érintve. Csak fúrta az arcát mindenhova, a füléhez, a nyakához, aztán át a másik oldalra, miközben ajkaik majdem összeértek. Kezeivel simogatta Lisát ahol csak érte, és még jobban magához húzta őt.
A nő szívverése erősen felgyorsult, és ezt House is érezte, miközben a nyakát, és mellkasát simogatta.
House még mindig nem csókolta meg a nőt, csak arcaik értek össze, és mindketten érezték egymáson a másik lélegzetét. A férfi jobb kezét a nő blúza alá csúsztatta, ujjait végigszántotta a puha bőrén, majd másik kezével kigombolta az alsó gombokat, és tenyerét feljebb csúsztatta.
Cuddy ekkor halkan felnyögött, és House ezen elvigyorodott. El akarta érni, hogy a nő teljesen ráizguljon, és már tudta, hogy most megtörtént.
Ekkor a füléhez csúsztatta arcát, és legszexibb hangján azt morogta:
– Ez a félcsók – majd elvette a nőtől az arcát, és várta a reakcióját.
Lisa lassan kinyitotta a szemét, és látta a férfi arcán a vigyort. Ő viszont nem vigyorgott, hanem nézte nagy szemeivel a férfit, és azt súgta neki, hogy csókolja meg.
House keze még mindig a nő blúza alatt volt, és cirógatta a nő hasát. Cuddy most lassan hajolt fel, hisz ez a férfi teljesen megőrítette az előbb. Már biztos volt benne, hogy nem akar mást, csak őt. És erre most lehetőség volt. Itt és most.
House látta, hogy a nő közelít felé, de ő szándékosan hátrahúzta az arcát, csak szépen lassan, hogy a nő ne tudja elérni.
House kivette kezeit a nő blúza alól, és most fentről kezdte el kigombolni, s közben egyre a nőt fürkészte, arcán a híres mosolyával. A nő blúza most már teljesen nyitott volt. House most levette tekintetét Cuddy arcáról, és jó lassan végigjáratta azt a felsőtestén, kezeit végigcsúsztatta Cuddy mellein, és hasán, majd vissza, és simítása egyre fokozódott.
A nő ismét felnyögött. Már rég behúnyt szemmel állt House előtt.
A férfi tudta, hogy most érkezett el a megfelelő alkalom, és lassan közelített a nő ajkai felé. Puhán megharapta a felső ajkát, és visszacsókra várt. Cuddy nem várta még a férfi csókját, de most, hogy hirtelen érte, még jobban beindult rá. Egy fokkal hevesebben visszacsókolt, mégközelebb simult a férfihoz, és ölét House férfiasságához nyomta.
House eddig bírt uralkodni magán, most hirtelen hévvel csókolta meg a nőt, nyelvét a szájába lökte, és Cuddy nyelvével játszott, majd neki is engedte, hogy House szájába csúsztassa az övét. Cuddyról lekerült a blúz.
Hevesen csókolóztak, már-már levegőt sem kaptak, és kezeikkel egymás felsőtestét simogatták, szinte követelve azt. House közben elidőzött Cuddy mellein, és fenekén.
A nő levegőért kapott, mire összenéztek, és a férfi ellőtte a veszélyes mosolyát. Erre a nő is kacéran vigyorgott, lesegítette Houseról az inget, megcsókolta a mellbimbóit, majd kezeivel saját combjára csúsztatta a férfi kezeit, hogy a férfi felcsúsztathassa rajta a szoknyát.
House-nak nem kellett kétszer mondani ezt sem, kezei elindultak felfelé Lisa combján, majd miután teljesen feltolta azt, felültette a nőt az asztalra, és szorosan magához húzta. A nő most nagyon közel érezte a férfit, és a vágyat, hogy a férfi beléhatoljon. Kiszabadította nyelvét heves csókjukból, és a férfi mellkasát kezdte csókolni, miközben a cipzárjával matatott. House merevedése csak még jobban fokozódott most, hogy Lisa keze ott volt. Sikerült kigombolnia a nadrágját, és a nő lecsúsztatta róla azt. Egy sötétkék boxeralsó volt rajta, és Lisa azon át kezdte maszírozni a férfi hímvesszőjét. A férfi egy halkabb nyögéssel jutalmazta ezt, de mivel nem akart idő előtt elélvezni, finoman megfogta a nő kezét, és azt morogta:
– Várj még.
Cuddy befogta a száját egy csókkal. Most House szakította ki magát a csókból, és Lisa nyakát kezdte el hevesen csókolni, miközben még mindig a nő kezeit fogta. A férfi hátrébb döntötte a nőt, és csókjaival egyre lejjebb haladt. Elengedte Cuddy kezét, és a melltartójával babrált, majd gyorsan ki is oldotta azt. House ledobta róla a ruhaneműt, és végre ajkaival is érinthette Cuddy melleit. Cuddy a férfi nyakába kapaszkodott, a férfi pedig szinte belefeledkezett a nő melleinek csókolgatásába. Nyelvét lassan végigjáratta a nő mellein, majd hosszabban kezdte csókolni bimbóit. A nő erre felnyögött, és House hátába mart.
Már egyiken se bírtak magukkal. A férfi egy mozdulattal felegyenesítette a nőt, ismét egymás szemébe néztek, és pimaszul mosolyogtak mind a ketten. House becsúsztatta kezeit Lisa combjai közé, és finoman körözni kezdett a csiklója körül. A nő most nem bírta állni a férfi tekintetét, a férfi füléhez hajolt, és egy hangosabb nyögést hallatott. House folytatta a nő izgatását, mire ő egyre a fülébe zihált, és a hátát karmolászta.
Mikor a férfi úgy gondolta, nem sokáig bírja már, kissé felemelte a nőt, és lecsúsztatta róla a szoknyát, majd a fehérneműt is.
Megvárta míg a nő is letépi róla az alsógatyát, s közben egyre csak a nőt izgatta fürge ujjaival.
Már teljesen meztelenek voltak, és már nem játszadoztak egymással ezután.
Cuddy szorosan az öléhez húzta House-t, most csókjukat is finomabbra vették vissza, és House lassan behatolt Cuddy-ba. Mindketten felnyögtek egymás szájában. House közben az egyik kezével a nő melleit simogatta, ezzel is izgatva őt, másikkal pedig hajában turkált. Cuddy a férfi hátába, és nyakába kapaszkodott, és néha ő is House hajával babrált.
House lökései egyre gyorsabbak, és mélyebbek lettek, és csókjuk is ezzel együtt egyre szenvedélysebb. Úgy érezték, megtalálták egymást.
Már nem csókolták egymást. Mindketten ziháltak, Cuddy fel-felnyögött, mikor House-t jobban érezte magában.
A férfi sem bírta már sokáig, egyre erősebben mozgogtak, majd a levegőjük is meg– megszakadt.
Cuddy hangos nyögések közepette elélvezett, és megrázkódott a férfi karjaiban. House a következő pillanatban ment el.

Mégy így maradtak egy pár pillanatig, miközben mindketten hangosan ziháltak. Cuddy a férfi füléhez simult arcával, belecsókolt, majd azt súgta:
– Ez piszkosul jó volt.
House ezt egy vigyorral, és egy rövid csókkal jutalmazta, majd felhúzta gatyáját, és a farmert, és leült a székébe, miközben még mindig gyorsabban szedte a levegőt az átlagosnál. Cuddy visszvette bugyiját, és House ingét vette fel a földről.
– Megengeded? – kérdezte tőle Cuddy, és pajkosan rá mosolygott.
– Egy csókért mindent – mondta neki a férfi, majd felállt a nő elé lépett, és várta a csókját.
– Mindig így kellene öltöznöd – mondta neki a nő.
House erre rávigyorgott, ráadta Cuddy-ra az inget, de még mielőtt begombolta volna, még magához húzta, és hosszan megcsókolta őt.
Cuddy megállapította, hogy House nagyon szexin néz ki, így farmer, és semmi viseletben, és csók közben végig fesőtestét simogatta.
Abbahagyták a csókot, majd a nő így szólt:
– Leosonok zuhanyozni – majd indult volna az ajtó felé.
House megfogta a nő csuklóját, és visszahúzta. Rövid csókot lopott, majd így szólt:
– Osonjunk együtt – és vigyorgott – Szeretkeztünk az irodámban, ennél durvább már úgysem történhet nem igaz? – vigyorgott ismét.
– Már úgy sincs itt senki, esetleg a földszinten… – mondta Cuddy, és most ő lopott egy csókot.
Cuddy elindult, majd House is utána ment, és együtt zuhanyoztak, közben simogatták, csókolták egymást.

Cuddy először még hazavitte House-t átöltözni, majd utána egyenesen hozzá mentek, vacsiztak, és elaludtak egymás karjaiban.
Reggel csókkal ébresztette a nő House-t, aki mindig is lustálkodós fajta volt, de most kipattant, felöltözött, hazavitette magát, majd bement a kórházba a dupla rendelésre.
Cuddy-val is találkoztak, nem is egyszer, és nehezen uralkodtak magukon, hogy ne csókolják meg egymást a folyosó közepén.
Nem szerelem volt ez, csupán csak vágy, amit mindketten nagyon erősen éreztek egymás iránt.
Vágy a másik csókjára, érintésére, vágy arra, amit múlt éjszaka megtapasztaltak.
A következő éjszakát is együtt töltötték, és az az utánit is.
Így telt el egy pár hét.

Egy jó hozzászólás jó lenne

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

 

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..